Grócz Pincészet – Villányi borvidék

ÁSZF

Általános szerződési feltételek

Oldalunk Általános Szerződési Feltételei innen tölthetőek le.

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)
www.groczpinceszet.hu
Bevezetés
Üdvözöljük honlapunkon!
Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával! Kérjük,
amennyiben vásárlója illetve aktív felhasználója kíván lenni webshopunknak,
figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az
esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért.
Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes
termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy
amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel
munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a
www.groczpinceszet.hu domain név alatt működő, minőségi folyó- és palackozott
borok értékesítésével kapcsolatos tevékenységre irányuló webáruház (a
továbbiakban: Webáruház) üzemeltetője, Grócz Márkné, mint termékeket
értékesítő őstermelő (a továbbiakban: Szolgáltató) és az általa értékesített
termékeket megvásárló 18. életévét betöltött fogyasztó (a továbbiakban
Fogyasztó és/vagy Vásárló ) között létrejövő szerződés olyan általános szerződési
feltételeit jelentik, amelyeket a Fogyasztó a szolgáltatások igénybe vételével
kifejezetten elfogad és magára nézve kötelező erejűnek ismer el, valamint
amelyeket mind a Szolgáltató, mind pedig a Fogyasztó köteles figyelembe venni és
megtartani a közöttük létrejött szerződéses jogviszony keretében.
A Fogyasztó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató
rendelkezik.
A Webáruház használatához kapcsolódó olyan technikai jellegű tájékoztatásokat,
részletes feltételeket, melyeket jelen Általános Szerződési Feltételek nem
tartalmaznak, a Webáruház felületein elérhető további információk tartalmazzák.
A honlap, a csomagküldő szolgálat, a szerződéskötés, a szerződés, illetve az üzlet
nyelve a magyar.
A szerződés kizárólag elektronikus (online) formában kerül megkötésre, nem kerül
iktatásra, későbbiekben nem kereshető vissza.
A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.
Fogyasztó Webáruház használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri
el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul
veszi és elfogadja továbbá, hogy alkoholtartalmú italt kizárólag 18. életévüket
betöltött személyek rendelhetnek.
A szolgáltató adatai
Név: Grócz Márkné
Székhely: 7800 Siklós, Berzsenyi Dániel utca 22.
Levelezési cím: 7800 Siklós, Berzsenyi Dániel utca 22.
Adószám: 75507444-1-22
Telefonszám: 06 30 238 78 54
E-mail: groczpinceszetsiklos@gmail.com
Honlap: https://groczpinceszet.hu
Bankszámlaszám: 10402434-50526774-85821008
Tárhelyszolgáltató adatai
Név: BlazeArts Kft.
Székhely: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich utca 36.
Elérhetőség: domain@forpsi.hu, +36 76 550 153
Fogalmak
Felek: Eladó és Vevő együttesen
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül
eljáró természetes személy
Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül
Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál
Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés
igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés
Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely
alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési
nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli
nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés
megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést
biztosító eszköz
Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a
szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési
rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a
szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti
kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak
Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden
birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi
Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy
Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a
továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,
1. a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a
szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően
vagy annak hiányában önként vállal, valamint
2. b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás
Vonatkozó jogszabályok
A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi
jogszabályok vonatkoznak:
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó
kötelező jótállásról
45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések
részletes szabályairól
19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés
keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének
eljárási szabályairól
1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.)
a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye
alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a
megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK
és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról.
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
Megvásárolható termékek, árak, akciók
A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a
törvényben előírt, 27%-os ÁFÁ-t, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás
díját.
A Webáruházban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termékek nevét, leírását, a
termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek
eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. A Szolgáltató nem
vállal felelősséget a Honlapon megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti
különbözőség miatt, továbbá a borok esetében az esetleges évjárat eltérés miatt.
A Webáruház az árváltoztatás jogát fenntartja. Árváltoztatás esetén a megrendelt
termék a rendelési áron kerül leszállításra.
Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre a Szolgáltató teljes körű tájékoztatást ad
az akcióról.
A Webáruházban történő vásárlás
Webáruházunkban a vásárlás menete – a törvényi előírásokkal összhangban – három
lépésből áll:
Kosár szerkesztése
A webshopban kiválasztott termékeket Ön a virtuális bevásárlókosarába helyezheti,
kosarának tartalmát szerkesztheti. Ezt tetszőleges számmal ismételheti,
folytathatja. A következő lépésre az “Tovább a pénztárhoz” gombbal léphet.
Adatok megadása
Ebben a lépésben adhatja meg a szállítási és a számlázási címet. Kérjük, ügyeljen a
kiválasztott fizetési mód megadására is!
Szintén ebben a lépésben a rendelés során megadott adatokat, illetve a rendelés
tartalmát tekintheti át még egyszer. Kérjük, hogy ügyeljen az adatok
pontosságára! Amennyiben akár a kosár tartalmán, akár bármelyik egyéb adaton
még változtatni szeretne, a Kosár ikonra kattintással ezt megteheti. Amennyiben
minden adat helyes, kattintson a “Megrendelés elküldése” gombra.
Rendelés elküldése
Ebben a lépésben rendelése létrejött. A rendelésről automatikus e-mail
visszaigazolást küldünk az Ön által megadott címre. Amennyiben ezután szeretne
rendelésén módosítani, ezt a csomag feladásáig még ügyfélszolgálatunknál
megteheti.
Bármilyen kérdés esetén kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz!
Regisztráció
Mivel alkoholtartalmú italt árusítunk, ezért a Webáruházban történő vásárlás
regisztrációhoz és belépéshez kötött. 18 éven aluli személyeket nem áll
módunkban kiszolgálni.
A regisztrációhoz a következő adatokat kell megadnia a Fogyasztónak a Szolgáltató
részére:
– Vezetéknév
– Keresztnév
– Email cím
– Jelszó
A megrendelés teljesítéséhez további adatok megadása szükséges:
– Lakcím: irányítószám, település neve, utca, házszám,
– Szállítási cím (amennyiben a lakcímtől eltér)
– Megrendelő telefonszáma
A regisztráció sikeréről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja Fogyasztó és a
megadott e-mail címre az aktiváláshoz szükséges linket küld, amellyel a Fogyasztó
regisztrációját megerősítheti, és ezt követően beléphet a Webáruházba.
Fogyasztó jogosult a regisztrációját bármikor törölni, illetve töröltetni a
groczpinceszetsiklos@gmail.com e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet
megérkezését követően a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül gondoskodik a
regisztráció törléséről. A Fogyasztó felhasználói adatai a törlést követően
eltávolításra kerülnek a rendszerből. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására
többé nincs mód.
A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért
kizárólag a Fogyasztó a felelős. Amennyiben Fogyasztó tudomást szerez arról, hogy
a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy
hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig
feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon
visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.
Fogyasztó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség
szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak
megfelelőek legyenek.
A megrendelések feldolgozása és teljesítés
A rendelések feldolgozása két lépcsőben történik. Önnek bármilyen időpontban
lehetősége van a megrendelés leadására. A rendelésről először egy automata
visszajelzést kap, ami csak annak tényét rögzíti, hogy az Ön megrendelése a
honlapon keresztül megérkezett, de ez a visszaigazolás nem minősül az Ön ajánlata
elfogadásának. Amennyiben Ön azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail
értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám,
stb.), úgy Ön köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg –
velünk e-mail útján haladéktalanul közölni. Amennyiben Ön a megrendelésétől
számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy
kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése
technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe.
Az Szolgáltató az Ön ajánlatának elküldését követően egy második e-mail útján
visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés akkor jön létre, amikor a Szolgáltató
által küldött visszaigazoló email az Ön számára a levelezőrendszerében
hozzáférhetővé válik (második visszaigazolás).
Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a
szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a
Fogyasztót haladéktalanul tájékoztatni, valamint ha Fogyasztó már az ellenértéket
kifizette, akkor a fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül a
Fogyasztó részére visszatéríteni.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt
történő előzetes bejelentés nélküli változások miatt. Ezekre az esetekre
Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására.
Fizetési módok, számlázás
Banki átutalás: Előre utalás bankon keresztül, szállítás az összeg beérkezését
követően.
Kedvezményezett neve: Grócz Márkné
Bankszámlaszám: 10402434-50526774-85821008 (K&H Bank)
Közlemény: kérjük, írja a rendelésszámot a közleménybe (visszaigazoló e-mailben
megtalálható)
Utánvétel: Fizetés a futárnál, készpénzben.
A számlát a csomagban küldjük. Amennyiben ez Önnek nem felel meg (pl. inkább
postán kéri), kérjük jelezze ezt a megrendeléskor az “Megjegyzés” szövegdobozban.
Kiszállítás
Kiszállítási határidő
Kiszállítást minden hétköznap 08.00 – 18.00 óra között teljesíti a futárszolgálat.
A termékek kiszállítási általános határideje 1- 5 munkanap nap.
Kiszállítás módja
A Webáruházban leadott megrendelések kiszállítása a Szolgáltatóval kötött külön
szerződés alapján csomagküldő szolgálat(ok) közreműködésével történik.
Szállítási címnek minden esetben olyan címet adjon meg (pl.: munkahelyi cím),
ahol munkanapokon 8 és 18 óra között folyamatosan tartózkodik és a terméket át
tudja venni.
A Szolgáltató a Fogyasztónak a kiszállítás előtti munkanapon e-mailben értesítést
küld a rendelés futárnak történő átadásról.
Termék kézbesítése:
Ha Fogyasztó a kiszállítást végző személy által megjelölt időpontban nem
tartózkodik a Fogyasztó által megadott szállítási címen és a csomag átvétele
meghiúsul. A futár további 1 alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek
kiszállítását.
A futár kétszeri kézbesítést kísérel meg, azonban ha a 2. kiszállítás is sikertelen –
Fogyasztónak felróható okból -, akkor a Szolgáltató elállhat a szerződéstől és
követelheti kárának megtérítését, különösen a szállítás költségeinek megtérítését.
Amennyiben Szolgáltató a szerződéstől eláll, jogosult kárának és költségeinek
megtérítéséig a banki átutalással meg fizetett összeget visszatartani, illetve a
szállítási költség levonása (beszámítása) után fennmaradó összeget utalja vissza a
Fogyasztónak.
Termék átvétele:
Fogyasztó a termék átvételekor a futár jelenlétében nyomban köteles
megvizsgálni, hogy a szállított termék(ek) csomagolása nem sérült-e, valamint,
hogy valamennyi megrendelt termék szállításra került-e.
A terméknek a futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum
aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti,
hogy az átvételt követően a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi
reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával a Fogyasztó
elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően
megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem
sérült a csomagolás vagy a termék).
A Fogyasztó sérült csomagolású termék, illetve hiányos szállítás esetén a
leszállított termékeket nem köteles átvenni, a teljesítést nem köteles elfogadni,
ill. utánvét esetén az ellenértéket nem köteles megfizetni.
Ebben az esetben jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben fel kell tüntetni a
csomagolás sérüléseit és az esetleges hiányosságokat. A jegyzőkönyvet mind a
Fogyasztó, mind pedig a szállítást végző csomagküldő szolgálat képviselője köteles
aláírni.
Az Szolgáltató a fenti jegyzőkönyv felvételét követő 14 napon belül köteles a
megrendelt termékeket hiány- és sérülésmentesen leszállítani.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget a csomagolás esetleges olyan sérüléséért,
illetve a sérülésből eredő hibáért, kárért vagy kellemetlenségért, valamint az olyan
hiányért, amely sérülést vagy hiányt a jegyzőkönyv nem tartalmazza.
Megrendelés módosítása ill. lemondása
A megrendelés – a csomag futárnál feladásáig – módosítható illetve lemondható
ügyfélszolgálatunkon ( 06 30 397 63 63 ).
Elállási jog
Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló
foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül,
így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!
A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás
nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
aa) a terméknek,
ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban
történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,
a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi
átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő 14 nap.
A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban
meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének
napja közötti időszakban is gyakorolja.
Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés
megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés
megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.
Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog
gyakorlása
A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre
vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.
A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége
Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó
nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.
A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel
összhangban gyakorolta.
Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles
elektronikus adathordozón visszaigazolni.
Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén
Az Eladó visszatérítési kötelezettsége
Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a
szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított
tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett
teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a
szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a
legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával
okozott többletköltségekre.
Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén
az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési
móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az
Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből
adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy
pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő
késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.
Többletköltségek
Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő
fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő
többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig
áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.
Visszatartási jog
Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a
fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta,
hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
Utánvéttel feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.
A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén
A termék visszaszolgáltatása
Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a
szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől
számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a
termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben
teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése
A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket az Eladó címére kell
visszaküldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az
üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött – szolgáltatás nyújtásra vonatkozó –
szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített
szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által
arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval
növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily
módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés
megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell
kiszámítani. Kérjük vegye figyelembe, hogy utánvéttel vagy portósan visszaküldött
terméket nem áll módunkban átvenni.
Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért
A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához
szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható
Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási
jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:
a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének
teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes
beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás
egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac
vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott
határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján
vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet
egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai
okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően
elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás
által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek
az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés
teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett
kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok
elvégzése céljából;
i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver
példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a
csomagolást felbontotta;
j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések
kivételével;
k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás,
személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez
kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben
meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a
vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést,
és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről,
hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.
Jótállás, garancia
Webáruházunk tartós fogyasztási cikkeket nem forgalmaz.
Panaszügyintézés
A Szolgáltató biztosítja, hogy a Fogyasztó a termékkel vagy a Szolgáltató
tevékenységével kapcsolatos panaszát szóban ( személyesen vagy telefonon) vagy
írásban (e-mail-ben, postai úton) közölhesse.
A Fogyasztó panaszát az alábbi elérhetőségeken teheti meg:
Név: Grócz Márkné
Cím: 7800 Siklós, Berzsenyi Dániel utca 22.
E-mail: groczpinceszetsiklos@gmail.com
Telefon: +36 30 397 63 63
Panaszügyintézés módja
A Szolgáltató a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos
panaszának előterjesztését követően legkésőbb 30 napon belül írásban, érdemben
válaszol a Fogyasztó panaszára, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a
jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló
határidőket.
A Szolgáltatató a panasz bejelentést, az arra adott írásbeli választ (jegyzőkönyvet)
3 évig őrzi meg.
Szóban közölt panaszt a Szolgáltató lehetőség szerint azonnal megvizsgálja, és
szükség szerint orvosolja, feltéve hogy a panasz jellege engedi. Ha Felhasználó a
panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem
lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról
haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát telefonon
közölt szóbeli panasz esetén Felhasználónak legkésőbb 30 napon belül érdemi
válasszal egyidejűleg megküldi.
Az ÁSZF hatálya, elfogadása
A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű
jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a
továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF
az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének
feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a
felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.
A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF
nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.
Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF
rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a
jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között
létrejövő szerződés részét képezi.
Általános Szerződési Feltételek módosítása
A Szolgáltató az árváltozás és a vásárlási feltételek megváltoztatásának jogát
fenntartja. A változások a weboldalon való megjelenéssel lépnek hatályba.
A Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a vásárlók Webáruház
felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan módosítani.
Felhasználóval szemben a módosítást követően leadott megrendelésekre kell
alkalmazni.
Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje 2019.03.06.
Nyilatkozat-minta elálláshoz
Címzett: Grócz Márkné
(cím: 7800 Siklós, Berzsenyi Dániel utca 22. , email:
groczpinceszetsiklos@gmail.com)
Alulírott ………………………………………………………………………
kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek
adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés
tekintetében:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …………………………………………………………
A fogyasztó neve: …………………………………………………………………………………
A fogyasztó címe: …………………………………………………………………………………
A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben
töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………….
A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
…………………………………………………………………………………
Kelt

 

Shopping Cart
Scroll to Top

Üdvözöljük!
Weboldalunkon szolgálatásaink mellett borainkat is bemutatjuk… felhívjuk figyelmét, hogy 18 éven aluliakat nem szolgálunk ki alkoholos italokkal!